A CASA DAS ABELLAS - CENTRO DE DIVULGACIÓN APÍCOLA

Meangos, Abegondo, A Coruña
Tel.: 630 069 635
casadasabellas@gmail.com
www.casadasabellas.com

Albert Einstein : Sen abellas non hai alimentación para o home, as abellas son a base da vida na Terra